M a r c e l

 

 

N a m e :

 

 

V o r n a m e :

Marcel

F u n k t i o n :

 

G e b. - T a g :

12. Mai 1973

W o h n o r t :

Potsdam

B e r u f :

Fernmeldemechaniker

 

L i e b l i n g s s p i e l e r :

Ulf Kirsten

 
   
 

Kontakt